groep 7-8

Informatiebrief voor de ouders van groep 7-8
Leerkrachten:
Meneer Corné : maandag t/m vrijdag
Meneer David ondersteunt op verschillende dagen in de groep.
                             
Vakken:
- Rekenen, Taal , Spelling en Lezen elke ochtend op niveau​
                                                                         

- Begrijpend lezen via NIEUWSBEGRIP en junior Einstein
  
​- Gym; dinsdag van een sportcoach, juf Marion, van Meer Moerdijk en donderdag van de leerkracht. Voor de gymlessen gelden bepaalde afspraken, die u terugvindt in o.a. de schoolgids.
- Wereldoriëntatie geven we met Faqta,  Beeldende Vorming, Muziek, Techniek en Kanjer. We bekijken dagelijks uitzendingen van het jeugdjournaal en klokhuis.
- de verwerking van de verschillende vakken gebeurt zowel digitaal als schriftelijk. We vinden het belangrijk, dat kinderen een goed leesbaar, vlot handschrift ontwikkelen.
                   
Huiswerk:
​Huiswerk wordt op maandag opgegeven voor de volgende week.
Groep 7 krijgt tot aan de herfstvakantie 2 dagen per week huiswerk en wel voor maandag als dinsdag. Na de herfstvakantie krijgen de leerlingen van groep 7 voor 3 dagen huiswerk namelijk voor maandag, dinsdag en donderdag.
Groep 8 krijgt tot aan de herfstvakantie 3 dagen per week huiswerk en wel voor maandag, dinsdag en donderdag Na de herfstvakantie krijgen de leerlingen van groep 8 voor 4 dagen huiswerk namelijk voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Het doel van het huiswerk is om te leren plannen en de zelfstandigheid hierbij te verkrijgen. Het huiswerk en de verwerking van het huiswerk wordt elke dag besproken. Daar waar mogelijk is, zal het huiswerk worden afgestemd op het niveau van uw zoon/dochter.

Communicatie:
We gebruiken het ouderportaal om u te informeren. U kunt de chatfunctie gebruiken voor korte berichten aan de desbetreffende leerkracht. U kunt uw kind via het ouderportaal afwezig melden; ziekmelden en bv. bezoek aan arts/tandarts.
Voor verlof aanvragen dient u een verlofbrief aan te vragen.
Natuurlijk zijn wij ook telefonisch te bereiken op nr. 0168- 403464.

Mocht u vragen hebben of zaken willen bespreken, dan sta ik u graag te woord. Soms is het handig om even met elkaar een geschikt tijdstip af te spreken. Voor een korte vraag kunt u tijdens de inloop natuurlijk wel even binnenlopen.
Ik hoop er samen met de kinderen en u een mooi schooljaar van te maken!!

Met vriendelijke groet,

Corné van den Bemt
c.vandenbemt@borgesius.net