De St. Jozefschool is een Kanjerschool.
Dit zien we terug in de regels:
Ik ben te vertrouwen
Ik help
Ik pest niet
Ik lach niemand uit
Ik doe niet zielig
 
Op de St. Jozefschool zorgen we voor  een prettige sfeer waarin kinderen  zoveel mogelijk zichzelf mogen  zijn, voelen dat ze vooruit gaat en vertrouwen krijgen in hun mogelijkheden.
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken, dat ze langzaam maar zeker leren een eigen verantwoordelijkheid te dragen en dat ze op basis van gelijkwaardigheid met elkaar leren omgaan. We vinden ook dat jongens en meisjes gelijkwaardig behandeld moeten worden. We vinden dat we de kinderen veiligheid moeten bieden, maar willen kinderen ook zoveel mogelijk zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam maken. Respect voor anderen vinden wij zeer belangrijk.
 
Wij vinden dat we de kinderen zo moeten onderwijzen, dat ze nu en straks zelfstandig, creatief en kritisch kunnen leven. Ze moeten hun eigen mogelijkheden kunnen ontplooien en hun eigen beperkingen leren kennen en ermee om leren gaan. We moeten als school zoveel mogelijk tegemoet komen aan de verschillen die er tussen kinderen bestaan. De school moet ervoor zorgen dat ieder kind afzonderlijk de beste kansen krijgt om zich te ontwikkelen.
 
Op de St. Jozefschool is veel aandacht voor de kernvakken zoals taal/lezen en rekenen, maar ook voor bewegingsonderwijs, wereldoriëntatie en cultuureducatie.
De St. Jozefschool vormt samen met De peuterspeelzaal van de Roef en de BSO van de Dwergjes: Brede School Noordhoek.Veel leesplezier
team R.K. basisschool Sint Jozef